urbangolf spot, Kováčska 304/71, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slowakei - urbangolfmap

BILLBOARD (10 m) Odpalisko: Logo “URBAN GOLF” na asfalte chodníka. Terč: Starý rám billboardu. Typ jamky: Jamka na zručnosť. Spôsob hry: Traf segment starej konštrukcie billboardu. (32 segmentov) Bodovanie: Hráč má 3 pokusy. Za každý úspešný pokus si hráč odráta mínusové body vo výške, ktorú znázorňuje grafický plánik (Rozklikni stanovištie na mape v blízkosti). (Napr.: -5, -1, 0) Upozornenie: Hraj zodpovedne. Mysli na to, že za Tvojim chrbtom je cestná komunikácia. EN Start: "URBAN GOLF" logo on the sidewalk. Target: Old billboard frame. Game type: skill Gameplay: Hit a segment of the old billboard frame (32 segments). Scoring: The player has 3 attempts. For each successful attempt, the player subtracts negative points as indicated by the graphical plan (e.g., -5, -1, 0). Warning: Play responsibly. Be aware that there is a road behind you. - Kováčska 304/71, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slowakei

Add a legal Urbangolf Spot

Drag the big marker to the correct position, add some information about the spot and upload/link a photo. Cheers.


Rate the spot:

Contact / Legal notice

urbangolfmap.com

Didi Keller | Switzerland

info@urbangolfmap.com
www.urbangolfmap.com


Umsetzung

peterulrich.net | Berlin Webdesign


Disclaimer


Social Icons by robby-designs

loading