urbangolf spot, Kováčska 28, 040 01 Staré Mesto, Slowakei - urbangolfmap

HOSTINEC (80 m) Odpalisko: Odpaľuj z akéhokoľvek miesta pred značkou “PEŠIA ZÓNA” (pozri foto). Terč: schod reštaurácie HOSTINEC. Loptička musí spadnúť NA schod (z hora). Typ jamky: GREENSOME Spôsob hry: Zahraj prvý úder tak, aby loptička preletela CEZ značku “Pešia zóna” (pozri foto). Bodovanie: Hrá sa individuálne alebo GREENSOME (tím). Každý uder je počítaný ako jeden bod. Ako hrať jamku GREENSOME v tíme? Na začiatku hry odpáli každý člen tímu jednu loptičku. Následne tím vyberie najlepšie umiestnenú loptičku a od tohto momentu hráči striedavo odpáľajú vybranú loptičku až do zasiahnutia cieľa. Bodovanie: Každý úder sa počíta ako jeden bod. Každý hráč v tíme získa získané body. EN Start: Tee off from any spot in front of the "PEDESTRIAN ZONE" sign (refer to photo). Target: The step of the HOSTINEC restaurant. The ball must land (not stay there) ON the step from above. (see photo). Game type: GREENSOME Gameplay: First stroke – The ball MUST pass through the "PEDESTRIAN ZONE" sign (refer to photo). Scoring: The game can be played individually or as a GREENSOME (team). Each stroke counts as one point. How to play a GREENSOME hole as a team play? At the start of the hole, each team member tees off one ball. Afterward, the team selects the better-placed ball, and from that point, the players take alternate shots with the chosen ball until the hole is completed. Scoring: Each stroke counts as one point. Each player on the team receives score points accordingly. - Kováčska 28, 040 01 Staré Mesto, Slowakei

HOSTINEC
(80 m)

Odpalisko: Odpaľuj z akéhokoľvek miesta pred značkou “PEŠIA ZÓNA” (pozri foto).

Terč: schod reštaurácie HOSTINEC. Loptička musí spadnúť NA schod (z hora).

Typ jamky: GREENSOME

Spôsob hry: Zahraj prvý úder tak, aby loptička preletela CEZ značku “Pešia zóna” (pozri foto).

Bodovanie: Hrá sa individuálne alebo GREENSOME (tím). Každý uder je počítaný ako jeden bod.

Ako hrať jamku GREENSOME v tíme?
Na začiatku hry odpáli každý člen tímu jednu loptičku.
Následne tím vyberie najlepšie umiestnenú loptičku a od tohto momentu hráči striedavo odpáľajú vybranú loptičku až do zasiahnutia cieľa.
Bodovanie: Každý úder sa počíta ako jeden bod. Každý hráč v tíme získa získané body.


EN

Start: Tee off from any spot in front of the "PEDESTRIAN ZONE" sign (refer to photo).

Target: The step of the HOSTINEC restaurant. The ball must land (not stay there) ON the step from above. (see photo).

Game type: GREENSOME

Gameplay: First stroke – The ball MUST pass through the "PEDESTRIAN ZONE" sign (refer to photo).

Scoring: The game can be played individually or as a GREENSOME (team).
Each stroke counts as one point.

How to play a GREENSOME hole as a team play?
At the start of the hole, each team member tees off one ball.
Afterward, the team selects the better-placed ball, and from that point, the players take alternate shots with the chosen ball until the hole is completed.
Scoring: Each stroke counts as one point. Each player on the team receives score points accordingly.

Kováčska 28, 040 01 Staré Mesto, Slowakei

street crowdy on weekends

Thank you for supporting the world of urbangolf.

Added by KUG (23.05.2024)

Add a legal Urbangolf Spot

Drag the big marker to the correct position, add some information about the spot and upload/link a photo. Cheers.


Rate the spot:

Contact / Legal notice

urbangolfmap.com

Didi Keller | Switzerland

info@urbangolfmap.com
www.urbangolfmap.com


Umsetzung

peterulrich.net | Berlin Webdesign


Disclaimer


Social Icons by robby-designs

loading