urbangolf spot, Rumanova 1477/18A, 040 01 Staré Mesto, Slowakei - urbangolfmap

PEŇ (87 m) Odpalisko: Odpaľuj z miesta kde sa krížia chodníky (pozri foto). Nájdeš ho blízko ohrady pre výbeh psov. Terč: peň (z hora). Typ jamky: TEXAS SCRAMBLE Spôsob hry: Najprv nájdi peň. Potom hraj údery, až kým natrafíš peň. Loptička musí ostať v jame (v strede) pňa. Bodovanie: Hrá sa individuálne alebo TEXAS SCRAMBLE (tím). Každý uder je počítaný ako jeden bod. Ako hrať jamku GREENSOME v tíme? Na začiatku hry odpáli každý člen tímu jednu loptičku. Následne tím vyberie najlepšie umiestnenú loptičku a od tohto momentu hráči striedavo odpáľajú vybranú loptičku až do zasiahnutia cieľa. Bodovanie: Každý úder sa počíta ako jeden bod. Každý hráč v tíme získa získané body. EN Start: Tee off from the spot where the paths intersect (refer to photo). You will find it near the dog run area. Target: stump (see photo). Game type: TEXAS SCRAMBLE Gameplay: First, find the stump. Then play strokes until you hit the stump. The ball must remain in the stump (refer to photo). Scoring: Play individually or TEXAS SCRAMBLE (team). Each stroke is counted as one point. How to play a GREENSOME hole as a team play? At the start of the hole, each team member tees off one ball. Afterward, the team selects the better-placed ball, and from that point, the players take alternate shots with the chosen ball until the hole is completed. Scoring: Each stroke counts as one point. Each player on the team receives score points accordingly. - Rumanova 1477/18A, 040 01 Staré Mesto, Slowakei

PEŇ
(87 m)

Odpalisko: Odpaľuj z miesta kde sa krížia chodníky (pozri foto). Nájdeš ho blízko ohrady pre výbeh psov.

Terč: peň (z hora).

Typ jamky: TEXAS SCRAMBLE

Spôsob hry: Najprv nájdi peň. Potom hraj údery, až kým natrafíš peň. Loptička musí ostať v jame (v strede) pňa.

Bodovanie: Hrá sa individuálne alebo TEXAS SCRAMBLE (tím). Každý uder je počítaný ako jeden bod.

Ako hrať jamku GREENSOME v tíme?
Na začiatku hry odpáli každý člen tímu jednu loptičku.
Následne tím vyberie najlepšie umiestnenú loptičku a od tohto momentu hráči striedavo odpáľajú vybranú loptičku až do zasiahnutia cieľa.
Bodovanie: Každý úder sa počíta ako jeden bod. Každý hráč v tíme získa získané body.


EN

Start: Tee off from the spot where the paths intersect (refer to photo). You will find it near the dog run area.

Target: stump (see photo).

Game type: TEXAS SCRAMBLE

Gameplay: First, find the stump. Then play strokes until you hit the stump. The ball must remain in the stump (refer to photo).

Scoring: Play individually or TEXAS SCRAMBLE (team). Each stroke is counted as one point.

How to play a GREENSOME hole as a team play?
At the start of the hole, each team member tees off one ball.
Afterward, the team selects the better-placed ball, and from that point, the players take alternate shots with the chosen ball until the hole is completed.
Scoring: Each stroke counts as one point. Each player on the team receives score points accordingly.

Rumanova 1477/18A, 040 01 Staré Mesto, Slowakei

grass crowdy on weekends

Thank you for supporting the world of urbangolf.

Added by KUG (24.05.2024)

Add a legal Urbangolf Spot

Drag the big marker to the correct position, add some information about the spot and upload/link a photo. Cheers.


Rate the spot:

Contact / Legal notice

urbangolfmap.com

Didi Keller | Switzerland

info@urbangolfmap.com
www.urbangolfmap.com


Umsetzung

peterulrich.net | Berlin Webdesign


Disclaimer


Social Icons by robby-designs

loading