urbangolf spot, Rumanova 1477/18, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slowakei - urbangolfmap

MOST (44 m) Odpalisko: Odpaľuj z trávnika. Miesto odpalu sa musí nachádzať za lipou (kmeň v tvare “V”)(pozri foto). Terč: Bez trávnatá plocha medzi gaštanmi (pozri foto). Typ jamky: individuálna Spôsob hry: Hraj údery, až kým loptička nepristane na bez trávnatej ploche.Loptička musí letieť popod most. Bodovanie: Hrá sa individuálne. Každý uder je počítaný ako jeden bod. EN Start: Tee off from the lawn. The spot must be located behind the linden tree with a "V-shaped” trunk (see photo). Target: Grass-free area between the chestnut trees (see photo). Game type: Individual Gameplay: Play strokes until the ball lands on the grass-free area. The ball must pass under the bridge. Scoring: Play individually. Each stroke is counted as one point. - Rumanova 1477/18, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slowakei

Add a legal Urbangolf Spot

Drag the big marker to the correct position, add some information about the spot and upload/link a photo. Cheers.


Rate the spot:

Contact / Legal notice

urbangolfmap.com

Didi Keller | Switzerland

info@urbangolfmap.com
www.urbangolfmap.com


Umsetzung

peterulrich.net | Berlin Webdesign


Disclaimer


Social Icons by robby-designs

loading