urbangolf spot, Kukučínova 5-13, 040 01 Juh, Slowakei - urbangolfmap

VÝDUCH (5 m) Odpalisko: Bod, kde sa kríža čiary na betóne (pozri foto). Terč: Výduch podzemného parkoviska, ktorý je bližšie k odpalisku. Typ jamky: Jamka na zručnosť. Spôsob hry: Traf výduch alebo poklop.Za zásah sa počíta dotyk loptičky ktorejkoľvek časti výduchu alebo poklopu. Bodovanie: Hrá sa individuálne. Hráč má 3 pokusy. Za každý úspešný pokus hráč získa jeden mínusový bod (napr.: -3, -1, 0). EN Start: The point where the lines cross on the concrete (see photo). Target: Ventilation exhaust (the one closer to the starting point). Game type: skill Gameplay: Hit the ventilation exhaust or the manhole. A hit is counted when the ball touches any part of them. Scoring: Played individually. The player has 3 attempts. For each successful attempt, the player gains one negative point (for example: -3, -1, 0). - Kukučínova 5-13, 040 01 Juh, Slowakei

Add a legal Urbangolf Spot

Drag the big marker to the correct position, add some information about the spot and upload/link a photo. Cheers.


Rate the spot:

Contact / Legal notice

urbangolfmap.com

Didi Keller | Switzerland

info@urbangolfmap.com
www.urbangolfmap.com


Umsetzung

peterulrich.net | Berlin Webdesign


Disclaimer


Social Icons by robby-designs

loading